Resmi işler ve dilekçe- form işlemlerinde bireysel yardım

Uzman avukatlar aracılığıyla hukuki danışmanlık

Tüm hukuk konularında ilk danışma hizmeti

Vergi beyannameleri konusunda öneriler ve özel vergi danışmanları aracılığıyla destek

Kariyer geliştirme konusunda koçluk ve eğitimler

Tüm mercilerden yararlanarak iş hukukunun tam olarak korunması

Şimdi Hava Taşımacılığı’nın her alanıyla ilgilenen IGL’nin üyesi olun.
Üyelik Beyanı >>

Şimdi Hava Taşımacılığı’nın her alanıyla ilgilenen IGL’nin üyesi olun.

join us

Daha iyisini yapmak değişiklik
yapmak anlamına gelir.

Birleşik Hizmetler Birliği ver.di’nin görevini devralmanın tam zamanı. Uzun zamandır şartları daha da olumsuz hale getiren toplu iş sözleşmesi „görüşmeleri yapılıyordu“. İşverenlerse bu konuda yalnız dışarıdan gözlemlerle sendika içi taleplerin birleşmesini destekliyorlardı: Ardından IndustriegewerkschaftLuftverkehr (IGL-Hava Taşımacılığı Sanayi Sendikası) 2015’in Sonbaharında kurulduktan ve müzakerelere çağrıldıktan sonra bir anda bizimle ilgili her şeye sırtını dönerek büyük bir ilgiyle ver.di’ye sokulmuştu. Artık kimsenin bizi görmezden gelmesine izin veremeyiz…
Hava taşımacılığı hizmet alanında şimdiye kadar hiçbir şirket veya hiçbir havayolu firması tarife uygulamamıştı: Germania, SunExpress, Ryanair, Condor Technik, Germanwings yer ekibi ve daha diğerleri… Ver.di’nin kayıtsızlığı yalnız Lufthansa Grubu içinde bile Köln ve Norderstedt’teki çevre istasyonlarının ve Kassel Çağrı Merkezi’nin kapanmasına yol açtı. FRAport çok defalar dış kaynak kullanım tehdidi yaşadı.

Yer sahasında çalışan güvenlik personelleri, vardiyalı çalışanlar, yönetim, lojistik veya yiyecek-içecek hizmetlileri:
Çalışma koşullarımızdaki değişikliklere seyirci kalamayız!

Bu koşulları hepimiz için mantıklı çözümlerle en iyi hale getirmeliyiz. Hatta gerektiğinde elimizdeki tüm kaynaklarla bunu sağlamalıyız.
Hedeflerimize ulaşmak üzere her meslek grubu için IGL, görev sorumluluğuna sahip bireysel kişiler ve grupların kendi yetki ve bağımsızlıklarını koruyabilecekleri ve hedefe yönelik hareket edebilecekleri bir alan oluşturmuştur. İş konseyleri ve yerel işletmelerden oluşan listeler IGL aracılığıyla uzman personel ve farklı kaynaklarca desteklenmektedir.
Taleplerinizi kabul ettirmek ve başarıya ulaşmak amacıyla bir ağ ortaya koyuyoruz. Bir sendikanın sürdüreceği çalışmalar herkesçe hissedilebilir olmalıdır.
Önemi azımsanmayacak şekilde politik lobi çalışmaları ve kendi branşımız için yasal teşebbüsleri ön plana çıkarıyoruz. Sendika fikrimiz UFO, VC, GdF, MarburgerBund veya GdL gibi meslek gruplarına ait başarılı sendikalara dayanmaktadır. Böylece IGL bünyesinde her meslek grubu kendi kendini temsil edebilmektedir. Buna ilaveten kurulduğumuz günden bu yana kolektif iş yapma kapasitesine sahibiz ve hava taşımacılığının tarife politikasında kapsamlı tecrübeler edindik.
Tecrübeli UFO müzakerecilerinin yanı sıra kendi uzmanlık sahamızın farklı kollarından meslektaşlarımız da görev almaktadır: Teknik hizmetler, uçuş güvenliği, yer trafik hizmetleri, yönetim ve diğer birçok grup listede yer almaktadır.
Çok boyutlu yetkinlikle ver.di ve işverenler konusunda kararlı bir şekilde şunu söyleyebiliyoruz: „Değişim elbette yaşanacak!“

Şimdi IGL üyesi olun ve
sayısız üyelik avantajından yararlanmayı garantileyin:

IGL elbette ki üyelik paylarını yalnızca kolektif iş yapma kapasitesini geliştirmek için kullanmıyor. Bizler size yardımcı olan ve harcamalardan tasarruf yapmanızı sağlayan üyelik avantajları da sunuyoruz. Bu avantajlar sürekli olarak geliştirilecek ve iyileştirilecektir.
Taban maaşın %1’i olan sendika aidatı tamamen vergiden muaf tutulmaktadır ve bu avantajla birlikte sendikaya üyeliğiniz kazanç sağlamaktadır. Ayrıca brüt geliri1.800 € ve bu miktardan az olan (tam zamanlı çalışan) üyeler, üyelik için brüt gelirlerinin yalnızca %0,5’ini ödemektedirler.

türkçe

 
IGL üyesi olmanızdan memnuniyet duyarız. Aşağıdaki dilekçeyi kolayca doldurun. Yalnızca birkaç dakikanızı alacaktır. ( • Doldurulması zorunlu alanlar)
 
Kişisel Bilgiler:
Doğum Tarihi:
İstihdam Hakkında Bilgiler:
IGL‘nin tüzüğe uygun ücret, asıl brüt kazancın %1‘i ; aylık brüt kazancı 1.800 Avro‘nun altında olan kişiler (tam zamanlı çalışan) için ise sadece %0,5‘i kadardır.
SEPA-Otomatik Ödeme Talimatı:
IGL e.V. tescilli derneğine ödemeleri otomatik olarak hesabımdan otomatik ödeme yoluyla tahsil etme yetkisi veriyorum. Ayrıca IGL e.V. tescilli derneğinin benim hesabımdan aldığı tutarı tahsil etmesi yolunda kendi kredi kuruluşuma talimat verdim. Uyarı: Ücretin tahsil edilme tarihini izleyen sekiz hafta içerisinde tahsil edilen tutarı talep edebilirim. Bununla birlikte kendi kredi kuruluşumla üzerinde uzlaşılan şartlar da geçerlidir.
Bana (üyelik hakkında) tanıtım yapan kişi:
Bu üyelik formu ile elde edilen kişisel bilgilerle bunlar üstünde yapılan değişiklik ve eklemeler, yalnızca Federal Almanya Veri Koruma Kanunu (BDSG) § 28 Madde 9’a göre toplanabilir, üzerinde işlem yapılabilir ve kullanılabilir. Bunlar üyeliğinizin oluşturulması ve sürdürülmesine hizmet etmektedir. Bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşımı yalnızca belirlenen bu amaç doğrultusunda mümkündür; bu paylaşım ayrıca IGL e.V. tescilli derneği tarafından yetki veya görev verildiği ve Federal Almanya Veri Koruma Kanunu‘nun mükellef kıldığı takdirde ve ölçüde mümkün olabilir. Federal Almanya Veri Koruma Kanunu’nun güncel durumdaki ilgili düzenlemeleri, tamamlayıcı olarak geçerlidir.
Üyelik Beyanı:
İç tüzüğünü onaylayarak IGL e.V. tescilli derneğine üye olmak istiyorum.